Autor programu Joplan

Mgr. Jiří Sobek působí v sociální oblasti již více než 25 let. Má rozsáhlé zkušenosti z přímé práce s klienty, působil jako vedoucí mnoha týmů a přes deset let jako ředitel Portusu Praha. V roli odborného poradce se účastnil řady projektů zaměřených na kvalitu, rozvoj a transformaci sociálních služeb. Nyní působí jako lektor akreditovaných kurzů. Rovněž poskytuje konzultace, píše články a je (spolu)autorem několika publikací s tematikou sociálních služeb.

O projektu Joplan Jiří Sobek říká: „Individuálnímu plánování se věnuji již dlouhou řadu let. Je mi blízký přístup zaměřený na člověka (Person Centered Planning). Jako lektor mám opakovanou zkušenost, že lidé jsou schopni poměrně snadno pochopit smysl a podstatu individuálního plánování. Celkem rychle se také zvládnou naučit základní postupy plánování a vytvářet kvalitní individuální plány.

Opakovaně však narážím na to, že počítačové programy využívané k plánování jsou zbytečně komplikované a často vedou pracovníky spíše k formálnímu přístupu. Orientace na klienta a jeho potřeby bývá nahrazena snahou správně vyplnit všechny kolonky ve formuláři. Z individuálního plánování se pak vytrácí veškerý užitek a smysl.

Proto jsem se rozhodl vytvořit nový a moderní program, který pracovníkům pomůže vytvářet individuální plány jednoduchou a srozumitelnou formou. Program Joplan vychází z mnohaletých zkušeností nejenom mých, ale i spousty dalších lidí. Přináší postupy, které se při plánování v praxi nejlépe osvědčily."

Po technické stránce se na vývoji programu Joplan podílí tým zkušených programátorů z firmy Pixelmate.