Zásady ochrany osobních údajů

uživatelů programu Joplan

Provozovatelem webové aplikace Joplan je Mgr. Jiří Sobek, Fetrovská 937/26, 160 00 Praha 6, IČO: 67791492, DIČ: CZ6810180344, mail: info@joplan.cz

Ochrana vašeho soukromí a soukromí vašich uživatelů a zaměstnanců je naší prioritou. Veškeré osobní údaje získané při provozu webové aplikace Joplan jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), („GDPR“) a souvisejících právních předpisů o ochraně osobních údajů.

 

1. K čemu program Joplan slouží

Program Joplan je webová aplikace určená pro vytváření individuálních plánů klientů sociálních služeb a vedení průběžných záznamů o průběhu poskytování sociální služby.

 

2. Jaké údaje shromažďujeme

Program Joplan pracuje pouze s údaji, které do něj zaměstnanci sociálních služeb vloží skrze webovou aplikaci. Aplikace je přístupná na adrese https://www.joplan.cz a na subdoméně navod.joplan.cz. Shromažďované údaje se týkají zaměstnanců a uživatelů sociální služby, případně zájemců o využívání aplikace.

 

3. Specifikace zpracování osobních údajů

Povaha a účel zpracování

Osobní údaje budou zpracovávány zejména následujícími způsoby:

 • přijímání údajů od Subjektů a od Správce
 • jejich kontrola
 • shromažďování
 • ukládání
 • používání
 • uspořádávání
 • doplňování a pozměňování
 • jejich mazání a ničení, a to vše pro účely s poskytováním softwaru jako služby SaaS – software jako služba – spočívající zejména v umožnění přístupu objednateli a jím pověřeným osobám k aplikaci Joplan.

Subjekty údajů

Předávané osobní údaje se budou týkat následujících kategorií údajů:

 • uživatelé sociálních služeb
 • zaměstnanci sociálních služeb
 • příbuzní a opatrovníci uživatelů sociálních služeb.

Kategorie osobních údajů

Předávány budou následující kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje včetně fotografie
 • kontaktní údaje
 • údaje nutné ke optimálnímu poskytování sociální služby
 • docházka a přítomnost v zařízení, účast na akcích a programech
 • denní program a náplň dne
 • záznamy péče a podpory u jednotlivých uživatelů sociální služby
 • organizační a jiné technické informace.

4. Cloudové řešení a správce osobních údajů

Webová aplikace Joplan je poskytována prostřednictvím tzv. cloud computingu. To znamená, že servery, úložiště, a samotná aplikace je dostupná vzdáleně prostřednictvím internetu a není přímo uložena ve vašem zařízení (například počítači), z něhož se do aplikace připojujete.

Údaje, které do aplikace Joplan vkládáte automatizovaným způsobem shromažďujeme, zpracováváme a ukládáme na cloudu, kde jsou tyto údaje pro vás kdykoli dostupné a vy tak můžete s aplikací a s příslušnými údaji kdykoliv pracovat.

V tomto případě vlastníte práva k datům, jež za pomoci aplikace Joplan zpracováváte, a máte roli správce osobních údajů. Veškeré zpracovávání osobních údajů a dalších dat, které během využívání produktu uskutečníte, musí být v souladu s platnými zákony.

Ve vztahu k údajům zpracovávaným na cloudu je provozovatel aplikace Joplan v pozici zpracovatele. Našim úkolem je zpracovávat veškeré osobní údaje, které do aplikace Joplan uložíte, a to vždy pouze podle vašich pokynů zadaných v aplikaci. Provozovatel aplikace Joplan ani nikdo další nemá k vašim datům samostatný přístup.

Všechna data jsou považována za důvěrná a jsou pečlivě chráněna. Úložištěm dat jsou vysoce zabezpečené cloudové servery subdodavatelů, jejichž hardwarová infrastruktura je využívána pro běh aplikace. Komunikace se servery je šifrovaná a maximálně bezpečná. Do aplikace Joplan nemá vstup nikdo bez specifických přihlašovacích údajů. Údaje vašich uživatelů či zaměstnanců si nemůže zobrazit nikdo, kdo k tomu nebyl vaší organizací zmocněn.

 

5. Cookies a další podobné technologie

Při provozu webové aplikace Joplan využíváme soubory cookies. S jejich pomocí můžeme rozpoznat vaše zařízení při příští návštěvě. Tyto soubory slouží především k zajištění správného a pohodlného fungování aplikace Joplan. Cookies třetích stran mohou sloužit analytickým a marketingovým účelům.

Technické cookies

Jejich ukládání je potřebné pro správnou a pohodlnou funkci aplikace Joplan. Ukládají se například informace nezbytné pro zabezpečení uživatelských účtů, fungování navigace, umožňují zabezpečený přístup do aplikace registrovaným pracovníkům vaší organizace apod. Tyto soubory cookies neshromažďují žádné informace využitelné pro marketingové nebo reklamní účely.

Analytické a výkonnostní cookies

Tyto cookies shromažďují informace o způsobu používání webových stránek a poté nám pomáhají s jejich zlepšováním a přizpůsobením vašim potřebám. Získané informace jsou anonymizované bez možnosti vás jakýmkoliv způsobem identifikovat. K provádění analýzy a měření používáme nástroj Google Analytics od společnosti Google.

Personalizované a reklamní cookies

Tyto cookies nám nebo reklamním partnerům umožňují zobrazovat reklamu týkající se projektu Joplan a návazných aktivit. S pomocí těchto cookies můžeme rovněž měřit efektivitu reklamních kampaní.

 

6. Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů ohledně zásad ochrany soukromí webové aplikace Joplan a ohledně rozsahu shromažďovaných dat nás neváhejte kontaktovat. Váš souhlas o zpracování osobních dat můžete kdykoliv zrušit. V případě, že máte zájem o odvolání zpracování osobních dat, kontaktujte nás na info@joplan.cz