Obsah videokurzu

1. Jak dobře individuálně plánovat

 • Co je při individuálním plánování nejdůležitější
 • Jak vytvořit kvalitní individuální plán
 • Individuální plánování ve čtyřech krocích
 • Plánování s klienty, kteří verbálně nekomunikují

2. Osobní profil

 • Jak zpracovat dobrý osobní profil
 • Co mám rád, co je pro mě důležité
 • Co mi vadí, co nemám rád
 • Mé silné stránky
 • Touhy, přání, sny
 • Životní cesta
 • Další důležité informace

3. Popis potřebné podpory

 • Jak zpracovat popis potřebné podpory
 • Osobní hygiena
 • Péče o vlastní osobu
 • Samostatný pohyb
 • Stravování
 • Péče o vlastní domácnost či pokoj
 • Komunikace a kontakt s lidmi
 • Seberealizace
 • Zdraví a bezpečí
 • Uplatňování vlastních práv a zájmů

4. Osobní cíl

 • Jak najít smysluplný cíl
 • Jak popsat kroky
 • Překážky a rizika
 • Dlouhodobý cíl neboli zakázka

5. Rizikový plán

 • Práce s rizikem v sociálních službách
 • Popis rizikové situace
 • Jaké hrozí klientovi nebezpečí
 • Došlo k nějakému problém v minulosti?
 • Je si klient vědom rizika?
 • Kroky ke snížení rizika

6. Denní záznamy

7. Vyhodnocení individuálního plánu

8. Aktualizace individuálního plánu

 

Celkový čas videí: 2 hod. 30 min.