Individuální plánování: čí je to úkol?

V mnoha organizacích klíčoví pracovníci vytvářejí individuální plány, které pak vedoucí či sociální pracovnice kontrolují. Když najdou chyby, vracejí plány k předělání. Tento způsob kontroly zdá se být poněkud nešťastný. V klíčových pracovnicích vyvolává stres a kvalitě individuálních plánů příliš nepomáhá. Jak by se to dalo dělat lépe?

Kdo má za úkol vytvářet individuální plány

Ve většině organizací mají sestavování individuálních plánů na bedrech klíčoví pracovníci. Menší část organizací pověřuje plánováním sociální pracovniceDoporučený postup MPSV č. 3/2022 uvádí, že „zákon o sociálních službách nestanovuje kritéria výběru zaměstnance pro činnost individuálního plánování“, ale zároveň doporučuje, „aby individuální plánování prováděl či se na něm podílel sociální pracovník.“

Mě osobně se nezdá úplně ideální, když sociální pracovnice vytváří individuální plány pro desítky klientů, které nezná příliš do hloubky. Je vhodnější, když přípravu individuálních plánů mají za úkol klíčoví pracovníci. Mají na starost menší počet klientů, které důkladně znají a mívají s nimi vytvořen bližší vztah.

Je ale důležité, aby klíčový pracovník nebyl na individuální plánování sám. Naprosto souhlasím s doporučením MPSV, že na individuálním plánování by se měla podílet také sociální pracovnice.

Individuální plánování je úkol pro tým

Individuální plánování není práce pro jednotlivce, ale pro celý tým. Plánování je příležitost, kdy by se měl tým poradit, jak se dosavadní spolupráce s klientem daří a jak službu na další období nastavit, aby co nejlépe odpovídala přáním a potřebám klienta. Je vhodné, když členové týmu přicházejí se svými nápady a postřehy a když společně s klientem mohou hledat cestu, jak řešit různé problémy.

V procesu individuálního plánování má klíčový pracovník nezastupitelnou úlohu. Není ale fér chtít po klíčových pracovnících, aby jen oni sami nesli odpovědnost za kvalitu výsledného individuálního plánu. Klíčoví pracovníci jsou často hozeni do vody jen s minimálním zaškolením. Individuální plánování je náročná dovednost a nelze od nikoho očekávat, že ji po krátkém proškolení perfektně zvládne.

Místo kontroly je lepší dostatek podpory

Mnozí klíčoví pracovníci toho o svých klientech vědí opravdu hodně a mají i mnoho dobrých nápadů, jak by se mohla služba pro jejich klienty zlepšit. Často se pak ale zbytečně trápí s tím, jak věci v individuálním plánu formulovat a kam co napsat. S tím by jim měla pomoci sociální pracovnice nebo metodička. Ta by měla klíčovým pracovníkům pomáhat, aby byl individuální plán srozumitelně formulován a bylo v něm vše potřebné.

Sociální pracovnice by neměla být v roli někoho, kdo individuální plány kontroluje a vytýká klíčovým pracovníkům chyby. Měla by se na vytváření individuálních plánů aktivně podílet a spolu s klíčovým pracovníkem plány dotáhnout do finální podoby.

Formální kontrola plánů v rámci organizace by měla být ze strany vedoucích, metodiček a sociálních pracovnic nahrazena co největší podporou, kterou klíčoví pracovníci při plánování potřebují. Jsem si jistý, že posun od kontroly k podpoře povede ke zvýšení kvality individuálních plánů. Také opadnou různé obavy, které mnoho lidí v souvislosti s individuálním plánováním cítí. Klíčoví pracovníci nebudou nuceni tolik myslet na formality a o to víc pozornosti budou moci při plánování věnovat skutečným potřebám klientů.

Líbil se vám tento článek? Tak ho sdílejte dál! Děkuji.

Jiří Sobek
Lektor, konzultant, autor programu Joplan, nadšený pisatel článků a publikací.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.